Трудова Злополука – всичко, което трябва да знаете

5/5 – (3 votes) СЪДЪРЖАНИЕ Трудова злополука – Що е то? Злополука Трудов характер на злополуката Вредни последици Изисква ли се вина на работодателя, за да се приеме злополуката за трудова? Административна процедура за установяване на трудова злополука Сигнализиране Разследване Разпореждане Обжалване Значение на разпореждането за трудова злополука за правото на обезщетение Обезщетение за имуществени […]

Научи повече ...

Покупко продажба на имот

покупко-продажба-на-имот

4.5/5 – (2 votes) Ако след продължително търсене и огледи сте избрали недвижимия имот, който най-добре Ви приляга, вероятно се питате какъв е процесът по придобиване – как започва, какви са отделните етапи и как завършва. Тъкмо за това е настоящата статия. I. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИЯ (СТОП-КАПАРО) През последните години се наложи като […]

Научи повече ...

Пропуснати ползи при трайно намалена работоспособност

5/5 – (2 votes) Имуществената вреда може да се заключава в това, че пострадалият пропуска да осъществи една полза – че пропуска да увеличи имуществото си, макар да са съществували всички изгледи за това.Твърде често такава е ситуацията при уврежданията. Имуществени вреди при инвалидност Например вследствие на трудова злополука или пътно-транспортно произшествие, едно лице се […]

Научи повече ...

Задължителна застраховка трудова злополука от работодателя

Rate this post Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска “трудова злополука” за сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Това позволява, при настъпване на вредоносно събитие, работникът или служителят да се обърне директно към застрахователя на […]

Научи повече ...

Кой има право на обезщетение при смърт

Rate this post Обезщетението по чл. 52 ЗЗД за неимуществени вреди възмездява страданията и загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредените, вследствие на смъртта на техния близък. Но тъй като неимуществените вреди са трудно измерими в пари, а увредените лица са в различни отношения с пострадалия, съдебната практика е приела ограничителни критерии за определяне на лицата, […]

Научи повече ...

Видове вреди – имуществени и неимуществени

Rate this post Предмет на искането за обезщетение са само тези отрицателни последици, които са в пряка причинна връзка с чуждо противоправно деяние. Какви обаче са видовете вреди? Неимуществени вреди Морални или неимуществени са вредите, които не засягат имуществото на кредитора или увредения, а накърняват техните лични, научни, естетични или морални интереси. Те се изразяват в […]

Научи повече ...

Административен ред за признаване на злополуката за трудова

Rate this post Редът за установяване на трудова злополука като елемент от фактическия състав на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ е определен в чл. 57 и сл. на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /Д. В. бр. 6/2000 г./ Сигнализиране За всяка трудова […]

Научи повече ...

Критерии за размера на обезщетенията за неимуществени вреди

Rate this post Съгласно закона и съдебната практика, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието “справедливост” по смисъла на чл. 52 ЗЗД обаче не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне размера на обезщетението. […]

Научи повече ...

Коя злополука е трудова

трудова-злополука

5/5 – (1 vote) Легална дефиниция Според закона, трудова злополука е: Всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на […]

Научи повече ...

ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ

продажба на имот между роднини

Rate this post Темата за продажба или друг вид прехвърляне на недвижим имот между роднини е източник на сериозен интерес за хората, търсещи юридически услуги. На пръв поглед това явление е трудно обяснимо предвид обстоятелството, че за продажба или дарение на недвижим имот няма особени законови правила в зависимост от това дали е между роднини […]

Научи повече ...

СЪДЕБНА ДЕЛБА

съдебна делба

Rate this post СЪДЕБНА ДЕЛБА Съдебната делба е способ за прекратяване на съсобственост, който се прилага, когато са изчерпани възможностите за доброволно разпределяне на делбеното имущество. Съдебното производство е продължително, тъй като се състои от две отделни фази и разкрива много специфики, в сравнение с всички други съдебни процеси. I ФАЗА НА ДЕЛБАТА Целта на […]

Научи повече ...
Rate this page