Веселин Тончев

Адвокат

Контакти  Блог

За мен

Аз съм Веселин Тончев, адвокат. Занимавам се с право от повече от 12 години. Завърших с отличие елитния Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Заех второ място в едногодишната стажантска програма към Софийски районен съд. Имам опит на юрисконсулт в кантора на частен съдебен изпълнител. През 2014 г. започнах работа в голяма адвокатска кантора и скоро след това заех най-високия професионален пост в нея. Преминах с отличие изпита за младши съдии, но реших да остана отдаден на адвокатската професия. През 2016 г. учредих кантора Тончев, в която понастоящем влагам всички свои професионални усилия. Изпълнявам функцията на правен съветник към Фондация за човешки права „Право Е”. Говоря свободно английски и немски език.

Моята философия

Процесуалното представителство по граждански и търговски дела е моята професия и моя страст. Защитавам правата и законните интереси на своите доверители с всички позволени средства. Изучавам и познавам делата си в изключителни детайли. Проявявам честно отношение към клиента относно прогнозите за изхода от проектираното дело, стратегията ми по него и финансовата обосновка. Считам, че интелектуалното въвличане на клиента в процеса, ако той желае това, може да бъде само от полза, затова системно уведомявам за развитието по случая и предприеманите от мен действия. Отстоявам и доказвам позицията, че делата се решават според фактическите и правни аргументи по спора, а не от външни фактори.

0
000
Присъдени суми за клиенти
0
%
Успеваемост
0
Приключени дела

0
Корпоративни клиенти

CV

Учредител и Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Юридически Сътрудник

 • защита на човешките права

Главен Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Стажант

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане

Стажант

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане

Юридически сътрудник

 • съдебно изпълнение

Студент

 • отличен успех по време на следването и държавните изпити
 • спечелено първо място на Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право през 2012 г.
 • спечелено второ място в рамките на Стажантската програма на Софийски районен съд през 2012 г..
 • владеене на английски език /ниво C1/ и немски език /ниво B2/

Умения

Представям Ви в графичен вид моите компетенции и опитност по казуси, подредени според материалноправните им особености.

облигационни дела
85%
вещни дела
83%
семейни дела
82%
трудови дела
82%
сделки с недвижими имоти
85%
съдебно изпълнение
80%
административен характер
76%
наказателни дела
63%
пътни произшествия
69%
лекарски грешки
85%
трудови злополуки
87%
търговски дела
71%

Услуги

Предлагам правна защита и съдействие в следните направления.

Адвокатско възнаграждение

Размерът на адвокатския хонорар се определя индивидуално, с оглед на спецификите на възложената работа, като за база се ползва Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Консултация

Устна консултация в кантората, включваща установяване на фактическата обстановка по казуса, разглеждане на документи и предложения за правни действия, струва 100 лв.

Искови дела

За исковите съдебни производства, адвокатския хонорар се определя съобразно наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Консултантска дейност

За преговори, изготвяне на договори, съдействие по сделки с недвижими имоти, проучвания и други подобни, се възприема възнаграждение в размер на 120 лв. за отчетен час. Обичайният брой отчетни часове за цялостно обслужаване на сделката за недвижим имот е между 11 и 19 час.

Полезно

Участия в медии

Свидетелства