Веселин Тончев

Адвокат

Контакти  Блог

За мен

Аз съм Веселин Тончев, адвокат. Занимавам се с право от повече от 12 години. Завърших с отличие елитния Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Заех второ място в едногодишната стажантска програма към Софийски районен съд. Имам опит на юрисконсулт в кантора на частен съдебен изпълнител. През 2014 г. започнах работа в голяма адвокатска кантора и скоро след това заех най-високия професионален пост в нея. Преминах с отличие изпита за младши съдии, но реших да остана отдаден на адвокатската професия. През 2016 г. учредих кантора Тончев, в която понастоящем влагам всички свои професионални усилия. Изпълнявам функцията на правен съветник към Фондация за човешки права „Право Е”. Говоря свободно английски и немски език.

Моята философия

Процесуалното представителство по граждански и търговски дела е моята професия и моя страст. Защитавам правата и законните интереси на своите доверители с всички позволени средства. Изучавам и познавам делата си в изключителни детайли. Проявявам честно отношение към клиента относно прогнозите за изхода от проектираното дело, стратегията ми по него и финансовата обосновка. Считам, че интелектуалното въвличане на клиента в процеса, ако той желае това, може да бъде само от полза, затова системно уведомявам за развитието по случая и предприеманите от мен действия. Отстоявам и доказвам позицията, че делата се решават според фактическите и правни аргументи по спора, а не от външни фактори.

0
000
Присъдени суми за клиенти
0
%
Успеваемост
0
Приключени дела

0
Корпоративни клиенти

CV

Учредител и Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Юридически Сътрудник

 • защита на човешките права

Главен Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Адвокат

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане
 • недвижими имоти
 • съдебно изпълнение
 • административен характер

Стажант

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане

Стажант

 • облигационни дела
 • вещни дела
 • семейни дела
 • трудови дела
 • непозволено увреждане

Юридически сътрудник

 • съдебно изпълнение

Студент

 • отличен успех по време на следването и държавните изпити
 • спечелено първо място на Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право през 2012 г.
 • спечелено второ място в рамките на Стажантската програма на Софийски районен съд през 2012 г..
 • владеене на английски език /ниво C1/ и немски език /ниво B2/

Умения

Представям Ви в графичен вид моите компетенции и опитност по казуси, подредени според материалноправните им особености.

облигационни дела
85%
вещни дела
83%
семейни дела
82%
трудови дела
82%
сделки с недвижими имоти
85%
съдебно изпълнение
80%
административен характер
76%
наказателни дела
63%
пътни произшествия
69%
лекарски грешки
85%
трудови злополуки
87%
търговски дела
71%

Услуги

Предлагам правна защита и съдействие в следните направления.

Адвокатско възнаграждение

Размерът на адвокатския хонорар се определя индивидуално, с оглед на спецификите на възложената работа, като за база се ползва Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Консултация

Устна консултация в кантората, включваща установяване на фактическата обстановка по казуса, разглеждане на документи и предложения за правни действия, струва 80 лв.

Искови дела

За исковите съдебни производства, обичайният хонорар е около 10 % от цената на иска за суми до 10 000 лв. и около 5 % от цената на иска за суми над 10 000лв.

Консултантска дейност

За преговори, изготвяне на договори, съдействие по сделки с недвижими имоти, проучвания и други подобни, се възприема възнаграждение около минимума по Наредбата – 80 лв на час.

Полезно

Участия в медии

Свидетелства