Адвокат по трудово право – Адвокатска кантора ТОНЧЕВ

За мен Контакти

Адвокат по трудово право – Адвокатска кантора ТОНЧЕВ

3.8/5 - (13 votes)

По една или друга причина, трудовото право се превърна в обект на интензивен професионален интерес за мен още през 2011 г., когато се явих на първото си съдебно заседание. Действах като пълномощник на наказан служител, заседанието беше много тежко – с разпити на четирима свидетели и на вещо лица, но мина успешно. Оттогава, та досега, съм водил над 60 съдебни производства, касаещи трудови права, поради което спокойно мога да заявя, че притежавам значителен опит и рутина в материята на трудовото право. Това твърдя най-вече с оглед на резултата от съдебните процеси, който като статистика сочи над 95 % успеваемост в полза на защитаваните от мен физически или юридически лица.

НЕЗАКОННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

В качеството на адвокат, занимаващ се активно с процесуално представителство по трудови дела, предлагам правна защита и съдействие при незаконно прекратяване на трудов договор при следните най-често посочвани от работодателите основания: изтичане на срочен трудов договор; закриване на част от предприятието; съкращаване на щата; намаляване на обема на работата; липса на качества у работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;липса на образование или квалификация за изпълняваната работа; други основания, извън изброените.

НЕЗАКОННО ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗВАНЕ

По съдебен ред се извършва защитата и в хипотезите на налагане на дисциплинарно наказание „забележка“, „предупреждение за уволнение“ или „дисциплинарно уволнение“ за твърдени от работодателя нарушения на трудовата дисциплина. Това са сложни производства, които изискват адвокатско съдействие още от момента на стартиране на дисциплинарната процедура.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Незаконното дисциплинарно наказване, прекратяване на трудов договор или например незаконно задържане на трудовата книжка имат за ефект пораждане на право на работника или служителя на обезщетение, което се съизмерва с няколко брутни работни заплати. То също е предмет на трудовото право и се реализира в съдебен процес.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Разбира се, обикновено най-удачно за страните е не да водят дела до безкрай, а да договорят условията, при които един трудов договор ще бъде прекратен. В хода на преговорния процес може да се стигне до взаимоприемливо решение, служителят да напусне доброволно службата си срещу обезщетение от няколко заплати.

НЕИЗДЪЛЖЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И/ИЛИ КОМАНДИРОВЪЧНИ

Делата от този вид не съдържат някаква особена сложност от гледна точка съдебно производство. След като се установи, че трудов договор е налице, задача на работодателя е да докаже, че е платил всичките си задължения към работника или служителя, а ако не може – той бива осъден. И тук обаче има тънкости – ако не се вземат мерки в самото начало на съдебния процес, може да се окаже, че при неговото приключване, няма откъде да се съберат парите, дължими от недобросъвестния работодател, умишлено „фалирал“ фирмата си. Обезпечението на бъдещ иск или обезпечението в хода на процеса са важни допълнителни съдебни процедури, които гарантират не само успешен завършек на съдебното производство, но и ефективното събиране на присъдената сума.

НЕОБХОДИМ ЛИ ВИ Е ДОБЪР АДВОКАТ?

За мен  Контакт с мен

Сподели :