Договорно право

За мен Контакти

Договорно право

5/5 - (2 votes)

В търговските и в гражданските отношения е препоръчително страните да си имат доверие – че това, което са си обещали, ще бъде изпълнено точно в количествено и качествено отношение. За съжаление практиката е показала, че доверието не е достатъчно. Уреждането на постигнатото съгласие в подробен писмен договор има редица преимущества.

На първо място, цялостният процес по сключване на договора дава възможност на всяка една от страните да премисли кои са важните и кои са маловажните обстоятелства в отношенията й с другата страна, по повод на които се сключва договора и да се фокусира върху тях.

На второ място, в хода на преговорите по отделните текстове може да проличат различия в позициите между страните, които да бъдат преодолени още на този предварителен етап с разумна уредба на отношенията им, вместо да се превръщат в язва на раздора след това.

На трето място, договорите се сключват, за да се изпълняват. Изчистените и ясни уговорки Ви дават възможност за съответни законови действия, ако другата страна не изпълнява договореното. От позицията на процесуален адвокат, т.е. такъв, който активно и непрекъснато се явява в съдебни заседания за осъществяване на процесуално представителство мога да заявя, че най-добра картина за поведението на недобросъвестните длъжници се придобива в съдебната зала. Със знание за предпочитаните и възможни трикове за процесуална защита от тяхна страна, много по-конкретно и точно могат да се заложат такива клаузи в изготвения договора, които да гарантират в максимална степен правата Ви в сключвания договор.

Можем да Ви окажем правна защита и съдействие при изготвянето на следните договори:

 • Договор за изработка
 • Договор за строителство
 • Договори за наем
 • Договор за продажба
 • Договор за дружество
 • Договор за издръжка и гледане
 • Договор за дарение
 • Общи условия за търговци;
 • Договор за конфиденциалност
 • Договор за софтуер или друга интелектуална собственост
 • Договор за спогодба
 • други договори.

НЕОБХОДИМ ЛИ ВИ Е ДОБЪР АДВОКАТ?

За мен  Контакт с мен

Сподели :