СЪДЕБНА ДЕЛБА

съдебна делба
5/5 - (1 vote)

СЪДЕБНА ДЕЛБА
Съдебната делба е способ за прекратяване на съсобственост, който се прилага, когато са изчерпани възможностите за доброволно разпределяне на делбеното имущество. Съдебното производство е продължително, тъй като се състои от две отделни фази и разкрива много специфики, в сравнение с всички други съдебни процеси.

I ФАЗА НА ДЕЛБАТА
Целта на първата фаза на делбата е да определи кои са лицата, които са съсобственици, кои са вещите, които подлежат на подялба и при какви квоти ще се извърши делбата на имот. По време на тази фаза е възможно да се поискат и привременни мерки – съдът да определи при какви условия ще се ползва съсобственото имущество по време на делбения процес – например единият съсъобственик може да ползва целия съсобствен имот, а другият да получава парично обезщетение. Решението по първата фаза подлежи на самостоятелно обжалване пред втора и трета инстанция

II ФАЗА НА ДЕЛБАТА
След влизане в сила на решението по първата фаза, делото продължава с конкретното разпределяне на собствеността между съделителите. Когато за всеки съделител може да се обособи самостоятелен дял, той му се предоставя, било то чрез теглене на жребие или по друг начин. Ако обособяване е невъзможно (например се дели гарсониера между двама съделители), тогава делбеното имущество се продава на публична продан и всеки съделител получава част от постигнатата на публичната продан цена, съразмерно на квотата му в съсобствеността. Продажбата на неподеляемо жилище може да се предотврати, ако някой от съделителите отправи към съда основателна претенция жилището да му бъде възложено. В този случай, той дължи на останалите съделители обезщетение, изчислявано на база пазарната оценка на имота.
В тази фаза се предявяват и претенции между съделителите за направени разходи или подобрения на делбеното имущество.

АДВОКАТСКА ЗАЩИТА
Поради особеностите на производството по съдебна делба, Вие следва да изберете процесуален представител, който действително да има опит в процеса по делба и да защитава правата Ви вещо и енергично.

Сподели :