ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ

продажба на имот между роднини
5/5 - (1 vote)

Темата за продажба или друг вид прехвърляне на недвижим имот между роднини е източник на сериозен интерес за хората, търсещи юридически услуги.
На пръв поглед това явление е трудно обяснимо предвид обстоятелството, че за продажба или дарение на недвижим имот няма особени законови правила в зависимост от това дали е между роднини или не.Изключение е нормата на чл. 44, ал. 6 от Закон за местните данъци и такси, според която не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Усложненията при консултирането на подобни сделки обаче стават видими, когато от позицията на знанията и адвокатския опит се разгледат причините за прехвърлянията на имот между роднини.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПРИЖИВЕ
По принцип, най-лесният начин за уреждане на имуществени разпореждания по повод на смърт (post mortem) е чрез завещание. До смъртта на завещателя, неговото имущество остава негова собственост, а след това – преминава върху наследниците, според изразената от наследодателя воля.
Често се случва обаче бъдещият наследодател да желае да уреди приживе своето бъдещо наследство, с което да спести на наследниците си евентуални спорове. Тогава, обикновено чрез дарения, имуществото се разпределя между бъдещите наследници, като дарителят може да запази правото на ползване върху недвижимите имоти, за да се предпази от опасността самият той да остане без дом.

ВЪЗНАГРАДЯВАНЕ НА НЯКОГО ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИЛИ ОБЕЗНАСЛЕДЯВАНЕ
Понякога житейските обстоятелства са се стекли така, че наследодателят желае да остави цялото си наследство на един от наследниците си или да лиши друг наследник от наследство. В общия случай, това е забранен от закона резултат. Според чл. 28 от Закон за наследството, когато наследниците са низходящи, родители или съпруг, недопустимо е запазената част на наследник да се накърнява от наследодателя, дори и той да има своите морални основания за това. В такива случаи целеният резултат все пак може да се постигне чрез съчетание от привидна и прикрита сделка, като прехвърлянето се обосновава чрез симулирана продажба, договор за издръжка и гледане или по друг начин.

ЗАЩИТА ОТ КРЕДИТОРИ
Прехвърлянето на имоти между роднини е честа хипотеза при опити за спасяване на имущество, заплашено от принудително изпълнение. Когато ситуацията с дълговете на длъжника е неспасяема и той практически е в неплатежоспособност, обичайните са опитите за формално прехвърляне на недвижими имоти на роднини. Трябва да се има предвид, че това не е най-правилното юридическо поведение, защото нормата на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите предполага, че щом сделката е между близки, то тя е насочена срещу кредиторите и подлежи на отмяна. Ето защо, защитата от кредиторите следва да се провежда по обмислен и законен ред, вместо да се състои в действия, които да се окажат безсмислени.

АДВОКАТСКО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ
Без значение от причината, поради която проектирате прехвърляне на имот с участието на роднини, единствено добър адвокат може да Ви даде правилния съвет за Вашия конкретен случай от гледна точка вида сделка, нейното провеждане и да Ви съдейства по цялостната имотна процедура.

Сподели :