Category: Недвижимости

Покупко продажба на имот

покупко-продажба-на-имот

Ако след продължително търсене и огледи сте избрали недвижимия имот, който най-добре Ви приляга, вероятно се питате какъв е процесът по придобиване – как започва, какви са отделните етапи и как завършва. Тъкмо за това е настоящата статия. I. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИЯ (СТОП-КАПАРО) През последните години се наложи като обичайна практика същинският процес […]

Научи повече ...

ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ

продажба на имот между роднини

Темата за продажба или друг вид прехвърляне на недвижим имот между роднини е източник на сериозен интерес за хората, търсещи юридически услуги. На пръв поглед това явление е трудно обяснимо предвид обстоятелството, че за продажба или дарение на недвижим имот няма особени законови правила в зависимост от това дали е между роднини или не.Изключение е […]

Научи повече ...

СЪДЕБНА ДЕЛБА

съдебна делба

СЪДЕБНА ДЕЛБА Съдебната делба е способ за прекратяване на съсобственост, който се прилага, когато са изчерпани възможностите за доброволно разпределяне на делбеното имущество. Съдебното производство е продължително, тъй като се състои от две отделни фази и разкрива много специфики, в сравнение с всички други съдебни процеси. I ФАЗА НА ДЕЛБАТА Целта на първата фаза на […]

Научи повече ...

Прехвърляне на имот между съпрузи

прехвърляне на имот

Сега действащият Семеен кодекс от 2009 г. дава една сравнително модерна уредба на имуществените отношения между съпрузите. РЕЖИМИ НА СОБСТВЕНОСТ В българското семейно право и в момента най-разпространен режим за имуществени отношения е режимът на съпружеска имуществена общност. Това е режимът, който се прилага в случай че съпрузите не са избрали друго. По силата на […]

Научи повече ...

Участници в сделка за недвижим имот. Какъв е интересът на всеки от тях?

В Древен Рим, на който всички държави от Европейския съюз дължим правните си системи, е формулирано правилото: “Caveat emptor”. Превежда се като „Купувачът трябва да внимава“. То представя в синтезиран вид ситуацията при договора за продажба на недвижим имот, по който купувачът получава в собственост имота, заедно с всички укрити от продавача недостатъци от фактическо […]

Научи повече ...

Предварителен договор. Съдържание.

Предварителен договор. Съдържание

Предварителният договор е правно валидно съглашение (договор) на Продавач и Купувач да сключат окончателен договор за прехвърляне на недвижим имот. Предварителният договор се съставя в обикновена писмена форма и няма нужда от нотариални заверки. Задължително му минимално съдържание обхваща индивидуализация на имота, предмет на сделката и продажната цена – това е достатъчно да се приеме, […]

Научи повече ...

Какво представлява нотариалният акт. Практически съвети за неговото съдържание.

Какво представлява нотариалния акт. Практически съвети

Подписването на нотариалния акт от страните по сделката и нотариуса и последващото му вписване в Имотния регистър е крайната точка на процеса на закупуване на недвижим имот. За да сте достигнали дотам, Вие първо сте си избрали имот и самостоятелно или със съдействието на адвокат сте подписали договор за стоп-капаро, водили сте пространни преговори на […]

Научи повече ...

Шестте трика на брокерите на недвижими имоти

Шестте трика на брокерите

Настоящата статия няма за цел да осъжда поведението на брокерите на недвижими имоти, да ги разобличава или да противопоставя ролята на адвоката и ролята на брокера при покупка или продажба на недвижим имот. Тя има за цел да Ви даде информация за някои търговски и юридически трикове, които е възможно да бъдат приложени срещу Вас. […]

Научи повече ...

Договор за гаранция (стоп-капаро)

Договор за гаранция (стоп-капаро)

Договорът за гаранция (стоп-капаро) е много важен документ. С него Купувачът поема ангажимент да закупи имота, а Продавачът – да го продаде, при определени условия. Задължително се посочва имотът, договорената цена и размера на гаранцията. Допълнително могат да се уговарят и всякакви други условия на сделката.

Научи повече ...

Необходим ли Ви е адвокат при покупка на имот?

Освен ако не сте милионер, покупката на жилище вероятно ще бъде най-голямата сделка, която ще направите в живота си. Цените на недвижимите имоти, особено в София, са високи. Средно по размер жилище, заедно с таксите и разноските по сделката, струва поне 150 000 лева, които купувачите изплащат 10-20, дори 30 години. Затова към огромното вложение […]

Научи повече ...