Необходим ли Ви е адвокат при покупка на имот?

5/5 - (2 votes)

Освен ако не сте милионер, покупката на жилище вероятно ще бъде най-голямата сделка, която ще направите в живота си. Цените на недвижимите имоти, особено в София, са високи. Средно по размер жилище, заедно с таксите и разноските по сделката, струва поне 150 000 лева, които купувачите изплащат 10-20, дори 30 години. Затова към огромното вложение на средства трябва да се подхожда изключително внимателно и разумно.

Избор на имот

Дори и от личен опит мога да кажа, че в първоначалния етап от търсене на жилище, купувачите са заети изцяло от разглеждане на предложенията на пазара – местоположение на жилището, вид строителство, разположение, площ, височина, разпределение на помещенията. Това е съвсем нормално, никой не избира мястото, на което ще прекара голяма част от живота си, по това колко точно и разумно е оформена неговата документация.

След набелязване на конкретен обект на желанията обаче, време е да проверите и документалната страна на нещата, която може да се окаже много съществена. За това Ви е необходим адвокат.

Действително ли Ви е необходим адвокат при покупка на имот?

Редица брокери, обикновено лоши професионалисти, биха Ви казали, че адвокат не е необходим, че те вече са проверили всички документи по сделката, дори са ги консултирали с нотариус, че всичко е наред и няма никакъв проблем да се подходи директно към договор. Десетки и може би вече стотици пъти ми е препредаван изразът, изказан от брокер към клиент – „не си давай парите за адвокати, те само усложняват нещата и пречат на сделката“.

Още тук трябва да се каже, че разходите за адвокатско обслужване на една сделка, касаеща недвижим имот, обикновено са в пъти по-ниски от възнаграждението на брокера на недвижими имоти, който сте ангажирали. Но по-важното не е относително ниската му цена, а предимствата, които дава – знание за точното правно състояние на недвижимия имот, който купувате и за параметрите на сделката, която Ви се предлага.

Какво прави адвокатът?

По сделките, които консултирам, аз защитавам правата и интересите на моя доверител при покупката или продажбата на жилище, като:

  • Съставям или редактирам договора за гаранция (стоп-капаро);
  • Проучвам в детайли собствеността на имота от момента, в който за него са налице документи за собственост в Имотния регистър, дори ако те датират 100 години назад и проследявам линията на правоприемство до настоящия момент; В случай на покупка на новопостроен имот – проследявам в детайли строителната документация;
  • Проверявам имота за тежести, противопоставими на бъдещия купувач – ипотеки, възбрани, искови молби, договори за наем, както и за документално видима опасност от претенции на трети лица;
  • Подпомагам клиента в преговорния процес;
  • Съставям предварителния договор или редактирам предварителния договор, предоставен от другата страна по сделката, обяснявам на клиента кои клаузи в него са изгодни и кои биха му навредили, има ли нищожни клаузи, съдействам за тяхното предоговоряне;
  • Подпомагам страните за снабдяване с документи, ако е необходимо;
  • Съставям проект за окончателен договор (нотариален акт), като съгласувам неговото съдържание с нотариуса, избран от страните по сделката;
  • Присъствам на сключването на предварителния и окончателния договор, като с това гарантирам гъвкавост – възможност за преговори до последния момент, но и сигурност – че евентуални корекции и допълнения в текста на договорите няма да са във вреда на клиента.

Тези услуги, които се включват в адвокатското обслужване на сделка за недвижим имот, са присъщи единствено за адвокат. Те ви гарантират, че сте направили всичко възможно, за да постигнете ясни и добри условия по Вашата сделка и че покупката Ви е обмислена и сигурна.

Защо останалите участници в сделката – нотариус, брокер, юрист от банката, не могат да гарантират Вашите права и законни интереси, можете да прочетете в тази статия.

Сподели :